تهران
هند
ASCI دستورالعمل هایی را برای تبلیغات و تبلیغات کریپتو در هند صادر می کند

ASCI دستورالعمل هایی را برای تبلیغات و تبلیغات کریپتو در هند صادر می کند

سلب مسئولیت در مورد خطرات سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال در هند از اول آوریل الزامی است.قوانین جدیدی که روز چهارشنبه توسط مقامات تبلیغاتی این کشور برای تجارت صادر شد شامل این محدودیت می شود.