تهران
TPEC7YAAA5DKZKS6ILBNSIKOFI
در آمد استخراج ارز دیجیتال Hive Blockchain با 174 درصد افزایش به 66.7 میلیون دلار رسید

در آمد استخراج ارز دیجیتال Hive Blockchain با ۱۷۴ درصد افزایش به ۶۶٫۷ میلیون دلار رسید

این شرکت همچنین درآمد خالص رکورد 42.5 میلیون دلار را برای این دوره گزارش کرده است که نسبت به زیان سال گذشته 1.9 میلیون دلار پیشرفت چشمگیری داشته است.