تهران
bitcoin-price-in-russia
صرافی مسکو آماده فهرست کردن دارایی های مالی دیجیتال تا پایان سال است

صرافی مسکو آماده فهرست کردن دارایی های مالی دیجیتال تا پایان سال است

یکی از مدیران اجرایی فاش کرد که بزرگترین بازار سهام، اوراق قرضه و مشتقات روسیه، بورس مسکو، قصد دارد تا پایان سال محصولی مبتنی بر دارایی‌های مالی دیجیتال عرضه کند.