تهران
فاقد تصویر شاخص
Blockchain.com پلتفرم سرمایه گذاری بیت کوین آرژانتین SeSocio را خریداری می کند

Blockchain.com پلتفرم سرمایه گذاری بیت کوین آرژانتین SeSocio را خریداری می کند

شرکت مالی بیت کوین (BTC) Blockchain.com پلتفرم آرژانتینی را برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به نام SeSocio خریداری کرده است.