تهران
MIN
ارزهای دیجیتال در اروپا قانونی می شوند

ارزهای دیجیتال به عنوان ارزهای قانونی در نظر گرفته می شوند.

احتمال این نتیجه توسط فابیو پانتا عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه در هلسینکی تایید شد. با اجرای وضعیت مناقصه قانونی، CBDC های خارجی قرار است مانند هر ارز خارجی عمل کنند.