تهران
HM
صرافی های دیجیتال مشمول مالیات می شوند.

مالیات دیجیتالی در انتظار صرافی های دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال با ضربه «مالیات دیجیتالی» در بریتانیا مواجه شدند. به گفته اداره درآمد و گمرک سلطنتی (HMRC )، ارزهای دیجیتال نه ارز هستند و نه کالا.