تهران
فاقد تصویر شاخص
ویتنام همچنان رهبر پذیرش ارزهای دیجیتال در جهان است

ویتنام همچنان رهبر پذیرش ارزهای دیجیتال در جهان است

گزارش اخیر تحلیل زنجیره ای،به نام شاخص پذیرش جهانی کریپتو در سال 2022،نشان داد،که پذیرش دارایی های دیجیتال در 12 ماه گذشته به دلیل زمستان کریپتو کند شده است،اما بالاتر از سطح بازار قبل از صعود باقی مانده است.رهبر 2021 _ویتنام_دوباره در مقام اول قرار گرفت،در حالی که فیلیپین و اوکراین جنگ زده پس از مدت کوتاهی پس از آن قرار گرفتند.
Central Bank of Nicaragua
انتشار ارز دیجیتال نیجریه

رئیس بانک مرکزی نیجریه: نایرا دیجیتال در چند روز آینده منتشر می‌شود

امفیله روز پنجشنبه گفت ارز دیجیتال بانک مرکزی، نایرا، نیجریه را یکی از اولین کشورهای آفریقایی می‌کند که دیجیتالی شدن پول ملی خود را شروع کرده است. بانک مرکزی گفته بود که راه‌اندازی نایرا را به تعویق انداخته بود زیرا این امر با جشن روز استقلال کشور در تضاد بود.