تهران
ارزهایرمزنگاربیتکوینارزدیجیتال
هنگ کنگ نمونه اولیه ارز دیجیتال، پروژه اوروم را عرضه می کند

هنگ کنگ نمونه اولیه ارز دیجیتال، پروژه اوروم را عرضه می کند

مقامات مالی در هنگ کنگ از نمونه اولیه ارز دیجیتال بانک مرکزی چین به نام پروژه اوروم رونمایی کرده اند.
فاقد تصویر شاخص
Bitman ارسال دستگاه های استخراج ارزهای رمز نگاری شده Antminer را به چین متوقف می کند

Bitmain ارسال دستگاه های استخراج ارزهای رمز نگاری شده Antminer را به چین متوقف می کند

Bitmain قصد دارد تا فرصت های استخراج انرژی سبز را از پروژه های تولید برق در استانهای چین شناسایی کند.