تهران
JP-Morgan-Creates-Quorom-An-Enterprise-Blockchain-Built-On-Ethereum
استیکینگ اتریوم

خوش بینی بانک سرمایه گذاری JPMorgan به افزایش پاداش استیکینگ اتریوم

یک تحلیلگر در بانک سرمایه گذاری JP Morgan پیش بینی کرده است که پاداش استیکینگ تا سال 2025 به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. سالانه، به وسیله استیکینگ، معادل 9 میلیارد دلار درآمد در سراسر ارزهای دیجیتال ایجاد می شود. در این گزارش پیش بینی شده است که با توجه به انتقال الگوی اتریوم به روش اثبات سهام، این رکورد می تواند تا ‌20 میلیارد دلار هم افزایش یابد. یک پیش بینی نهایی در این گزارش، مجموع پاداش استیکینگ تا سال 2025 را 40 ميليارد دلار برآورد کرده است.